[Uw identificatiekeuze = Niet aangemeld ] Skip Navigation Links
  • Identificatie
  • Invullen gegevens
  • Overzicht
  • Afgewerkt

Wie bent u?

Dit e-Loket® gebruikt uw persoonsgegevens. U moet zich dus eerst identificeren. Dat kan op verschillende manieren:

  • U kunt via een kaartlezer uw gegevens automatisch ophalen van uw elektronische identiteitskaart (eID) of Isabel-kaart. Twijfelt u of uw computer wel klaar is om met uw eID te kunnen werken, dan kunt u via deze link uw pc laten testen.
  • Hebt u een federaal token, dan kunt u zich ook daarmee aanmelden.
Via deze identificatiemethodes kunnen een aantal gegevens automatisch worden ingevuld, zoals naam, voornaam en rijksregisternummer.

Kies een van de identificatiemethodes en klik op de overeenkomstige knop hieronder.

eID of Isabel-kaart
Federaal token
Ontwikkeld door Cevi ©